Spolupráce s veřejností

Gratulujeme našim malým malířům Emě S., Adélce V. a Honzíkovi K. za umístění ve výtvarní soutěži Malého festivalu loutek za rok 2018.

Emička krásné 3. místo


                Zúčastnili jsme se souteže ve výtvarné soutěži. Alžbětka Paťková se umístila na krásném 3.místě.


Sponzorský dar od paní Mudr. Kopečkové


Mikulášské vystoupení v Kulturním domě


Návštěva z České Televize u nás ve školce


Projekt ,,Máme rádi zvířata"

Zúčastnili jsme se projektu ,,Máme rádi zvířata", který vyhlásila Krajská veterinární stanice.

Zde vidíte ukázku přednášky, jak se starat o zvířata a jak jim pomáhat.


Sponzorský dar od ZEMPRON s.r.o.

Děkujeme společnosti ZEMPON s.r.o. za poskytnutí sponzorského daru 6000,- Kč, ze kterého jsme mohli koupit odpočinkovou zónu pro děti.


Sponzorský dar od Agrodružstva Miroslav

Děkujeme Agrodružstvu Miroslav za poskytnutí sponzorského daru 6000,- Kč, za které jsme mohli koupit dva stolečky na pitný režim, navíc jako dárek dostaly děti sluchové pexeso a pozvání do areálu Agrodružstva, kde jsme strávili krásné dopoledne - foto viz. fotogalerie.


Koncert pro Míšu Pelána na Znojemském stadionu

Jak jsme si to na koncertě užili...


O naší podpoře malého Míši napsali i v novinách


Děti z naší školky podpořily nemocného Míšu Pelána tancem v Městském divadle ve Znojmě


Mikulášské vystoupení v Kulturním domě 2016


Ocenění Karla Kurky ve výtvarné soutěži ,,Toulky za zvěří"

s obrázkem ,,Můj táta myslivec"