Mateřská škola

                                                                                        Sluníčko                                                                                                                                                                                                            Miroslav


Na základě Rozhodnutí KHS JMK od 1.12.2020 bude obnoven provoz MŠ.

Provoz MŠ bude do pátku v omezeném režimu. Prosím rodiče, kterým jsem se nemohla dovolat, ať se semnou spojí. OČR končí dnem 30.11.2020.

Vstup do MŠ pouze v roušce, šátku či jiné ochraně úst a nosu. Rodiče mají povolený vstup pouze do šaten dětí!! Před vstupem prosím použijte desinfekci. Pro dítě do mš a z mš bude chodit pouze jedna osoba !! ( přiklad děti vyzvedá sourozenec a přijde s kamarádkou).                  Šupková INFORMACE PRO RODIČE - OČR
Vážení rodiče, kteří jste si vzali nebo vezmete OČR na vaše dítě z důvodu uzavření mš od 19.11. 2020 Krajskou hygienickou stanicí v Brně. Nyní je změna ve způsobu potvrzení OČR. Mateřská škola NEVYDÁVÁ potvrzení. Sami si musíte tiskopis stáhnout vyplnit a předat vašemu zaměstnavateli. Mateřská škola nic nevystavuje ani nepotvrzuje, tak jak tomu bylo na jaře. OČR si vyřizuje zpětně. Tudíž za listopad, si můžete zažádat nejdříve 1.12.2020.

Postup:

1. na stránkách https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-msi 

kliknete Vyplnit tiskopis.

2. otevře se Vám v novém okně-Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část.

3. Kliknete na nová žádost. Hned vedle se objeví Vygenerovat číslo žádosti, kliknete na to. Samo se Vám vygeneruje číslo.

Vyplnění

část A. Název: Mateřská škola Sluníčko, Miroslav, Malinovského 6, okres Znojmo, příspěvková organizaceIČ: 710 10 041Ulice a číslo domu: Malinovského 350/6, Obec: Miroslav, PSČ: 67172, stát: Česká republika

Důvod uzavření : uzavření MŠ na základě ROZHODNUTÍ Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. ve dnech vyplníte od 19.11.2020 a druhé políčko 30.11.2020.

část B. Vyplníte údaje o dítěti

část C. údaje o žadateli

část D. jak chcete vyplatit OČR.

Pak tiskopis vytisknete a dáte svému zaměstnavateli. Přečtěte si prosím informace o tom, jak máte žádost vyplnit. https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m 

záložka : Než začnete a doplňují informace .

V případě potíži či nejasností se prosím obraťte prosím na ČSSZ, určitě Vám rádi poradí. 

ŠupkováNa základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Brně se MŠ od zítřka 19.11.2020 UZAVÍRÁ z protiepidemického opatření v ohnisku nákazy infekčním onemocněním COVID19. Platí do odvolání. 

Víte, jak se vyrábí ruční papír? MY ANO!!! Dnes 5.10.2020 vyrazili  nejstarší děti z naší školky do papírny v Želeticích nedaleko Znojma na projektový den hrazený ze OPVVV Šablony II. Přivítali nás manželé Davidovi, kteří nás zasvětili do historie výroby ručního papíru. Dozvěděli jsme se z čeho se papír dřív vyráběl a na co jsme psali, když ještě papír neexistoval. Po krátké historii jsme si prohlédli prostory papírny. Pan David nám ukázal drtičku na papír, lis, sušárnu a vše potřebné k výrobě papíru. Po prohlídce papírny jsme měli možnost si vyzkoušet kouzlo výroby ručního papíru osobně. Každý si vyrobil svůj vlastní originální kousek, který nám pan David po úplném zaschnutí pošle a pro nás to bude krásná vzpomínka na krásně strávené dopoledne. Na památku jsme si ještě pomocí techniky slepotisku vyrazil pomocí raznice na kousek papíru sluníčko. Exkurze se dětem i nám velice líbila. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a budeme se těšit na další projektový den.                              

 Šupková

Ve čtvrtek 24.9.2020 jsme uspořádali společnou akci rodičů a dětí - Drakiádu, která se konala v prostorách starého letiště v Miroslavi. Počasí bylo nádherné, teplé a slunečné a vítr nám přál. Děti si přinesly draky všech barev, tvarů a velikostí. Akce byla zahájena pouštěním draků. Kdo měl zájem mohl nahlédnout do hangarů, kde byli k vidění letadla různých velikostí a druhů J . Po pouštění draků jsme si společně opekli buřty a poseděli.
Na závěr podzimního příjemně stráveného odpoledne čekala na děti sladká odměna, diplom a medaile. Chtěla bych poděkovat panu Ševčíkovi a P.Augustovi z Airclub Miroslav za jejich spolupráci, vstřícnost a ochotu pro zajištění této akce. Doufáme, že se akce všem líbila a budeme se těšit na další společné setkání.

                                                                                  Šupková

Hygienická opatření od 1.9.2020


             Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do MŠ.
Vážení rodiče,

v odkazu najdete video z pasování předškoláků, které se letos konalo bohužel bez Vaši účasti. Doufám, že alespoň tímto videm se alespoň na chvíli stanete jeho součástí a bude se líbit.

Šupková Simona


Tablo předškoláků si můžete od 19.6. prohlédnout ve výloze u Vlčků naproti novinovému stánku. Kdo by měl zájem o fotografii vašeho dítěte nebo společnou fotografii předškoláků (1 ks po 30 Kč) ať mě prosím kontaktuje prostředím facebooku nebo zprávou na tel.č.704 330 903
Děkuji ŠupkováPOUZE PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ DÍTĚ UMÍSTNĚNÉ V MŠ SLUNÍČKO.

Prosíme rodiče dětí, kteří dávají dítě do Mš Sluníčko o vyplnění tohoto dotazníku, který nám poslouží k získání celkového pohledu na úroveň naší MŠ ze strany rodičovské veřejnosti a může být také podnětem pro zkvalitnění naší práce.
Dotazník je anonymní.

Simona Šupková,vz.ředitelky MŠProjektový den - Zdraví dětem: Jak jel Zdravík do ZOO

Program hrazený z OPVVV - ŠABLONY II byl zaměřený rozeznávat zvířata, které žijí u strejdy Toma na farmě, v lese a v Zoo. Hlavní postavou celého programu byl Zdravík, strýček Tom a papoušek Ara. Papouškovi se ztratila maminka a tak se ji vydali hledat do ZOO.. Děti se naučili rozdíl ve stravování exotických zvířat (býložravci, masožravci a všežravci). Seznámili se také se stravováním člověka - všežravce. Základy zdravého stravování člověk se srovnání se stravou zvířat, uvědomění si pravidelného zdravého pohybu člověka ve srovnání se zvířaty. Připomenutí pravidel spraveného chování v lese a jeho ochrana. Klidová část střídala část pohybovou. Na závěr krásně staveného dopoledne dostal každý diplom, pexeso a omalovánku. dokumenty ke stažení ve složce Zápis dětí 2020/2021 

Informace k obnovení provozu od 13.5.2020 v období mimořádných opatření s platností do 30.6.2020. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše a neodevzdá  v mš první den nástup, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.
Šupková


Máme pro Vás dobrou zprávu :-). Budeme otvírat ve středu 13.5.2020. Pracovní doba mš bude zkrácená od 6.30 - 15.30 hodin. Během pár dní Vás seznámím s metodickým doporučením - jaké budou podmínky provozu,hygienické postupy, apod. Prosím o shovívavost a trpělivost.
Žádám Vás tímto o sdělení, zda budete dávat své děti od tohoto data nebo v později do mš.


Prosím, napište své stanovisko buď na:
náš email mš : msslunicko@mesto-miroslav.cz, poslat SMS na tel. 704 330 903 nebo poslat zprávu přes faceb. stránky..Nezapomeňte uvést jméno dítěte!
Děkuji Šupková


3.5 Den Slunce
I Slunce má svůj den a určitě si to zaslouží, i když dnes se před námi spíše schovává :-)
Jedním z hlavních důvodů proč vznikl tento den, je význam sluneční energie pro planetu Země jakožto hvězdy, která je nejblíže naší planety. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé. Slunce je důležitý zdroj světla a tepla pro naši planetu a možnosti využití slunečního záření k výrobě elektřiny. Co tedy s dětmi tvořit v tento den? Samozřejmě sluníčka:-) Posílám pro malou inspiraci pracovní listy, omalovánky a náměty, co si s dětmi můžete vytvořit.
Tento týden máme ve znamení čarodějnic, tajemna a čarování. Posíláme pár nápadů, co si můžete doma vytvořit spolu s vašimi dětmi. Pracovní listy na procvičovaní počítání, grafomotoriky a omalovánky najdete v příloze. Společně si s dětmi můžete zazpívat písničku O čarodějce na koštěti a nebo přečíst pohádku O perníkové chaloupce :-).

více na:

Dnes 22.4. slavíme Den Země.
🌍🌳 Dnes má naše planeta svátek. Jeho smyslem je připomenout si, že je důležité chránit naši přírodu. Povídejte si s dětmi o tom, proč musíme Zemi chránit a pečovat o ní. Co se stane, když nebudeme k ní ohleduplni a chránit ji.
Užívejte si s dětmi volný čas v přírodě, na zahrádce a nebo jen tak na sluníčku. Vedeni mš 


Vážení rodiče,

O dalším vývoji situace související s uzavření MŠ Vás budu informovat na webových stránkách školy a facebooku. Kde budu také vkládat informace o zápisu, který by se měl uskutečnit 4.5.2020 v pondělí.
V případě dotazů či jakékoliv potřeby prosím pište na email : msslunicko@mesto-miroslav.cz nebo volejte 704 330 903
Vážím si Vaší spolupráce a děkuji za pochopení
Simona Šupková


Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku  je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do 1. třídy základní školy. 


Mám tady pro Vás krátký pozdrav od paní Mgr. Splavcové z NPI ČR co dělat, když je mš uzavřena :-)

Milí rodiče,
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného
může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás
a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům,
k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte
možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat
drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle
ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.
Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani
vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat "školskými
úkoly" (například předkládáním pracovních listů).
Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat
následujícími doporučeními, která nabízíme:
 věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání,
hygiena...);
 zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid,
vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata...);
 dbejte na pravidelný režim;
 podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi
i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání
a loučení, oslava tradic a výročí...);
 zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky,
hry "na něco"...);
 s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte
dětem k přečtenému otázky;
 společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte
se, hrajte společenské hry;
 využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy
odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné
činnosti, pohybové aktivity...);
 povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují
orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se
samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace,
je to pro ně důležité.
Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné
a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu,
abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si
to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.
Díky Vám všem.
Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR

Zdroje a materiály
Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:
• www.predskolaci.cz
• www.detsky-web.cz
• www.hrajeme-si.cz
Výtvarné a tvořivé činnosti:
• krokotak.com
• www.tvorivedeti.cz
• www.sikovny-cvrcek.cz
• www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne


Vážení rodiče, kteří jste žádali o ošetřovné je potřeba na konci měsíce dát tento vyplněný formulář - výkaz péče o dítě z důvodu uzavření vašemu zaměstnavateli. Více informací na:Dnes 27.3.2020 od 9.30 do 11.00 hodin budu v MŠ. V případě potřeby se mi ozvěte. Děkuji Šupková 


Další inspirace pro vás a vaše děti, jak využít váš společný čas:-)
https://www.facebook.com/groups/769782779718163/permalink/3403227629706985/

Odkaz na stažení na uložto ..je to soubor pracovních listů, omalovánek aj..procvičování grafomotoriky..Informace k zápisu do 1.tříd ZŠ Miroslav


Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením Vás žádám:

 1. Přihláška k zápisu

 • Přihlášku k zápisu k povinné školní docházce a přílohu GDPR zašlete podepsanou a naskenovanou jako přílohu e-mailu, na adresu: zs.miroslav@orgman.cz.

 • Můžete také využít datovou schránku, ID: hzgg66d.

 • "Přihlášky k zápisu" zasílejte prosím v období od 1. 4. 2020 do 10. 4. 2020.

 • Po přijetí žádosti, vydá škola do 14 dnů "Rozhodnutí" a to vám bude zasláno elektronicky na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při přihlášení k zápisu.

 • Protože jsme škola s dostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí, proběhne pouze formální část zápisu, bez přítomnosti dětí (v souladu s "Opatřením MŠMT").

 1. Žádost o odklad

 • Žádost o odklad zašlete podepsanou a naskenovanou jako přílohu e-mailu, také na adresu: zs.miroslav@orgman.cz.

 • Můžete také využít datovou schránku, ID: hzgg66d.

 • Pokud již máte obě doporučení o odkladu (lékař, pedagogicko psychologická poradna), zašlete je také naskenované e-mailem.

 • Pokud doporučení ještě nemáte vyřízena, tak vzhledem k mimořádné situaci bude správní řízení o odkladu školní docházky přerušeno do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení nebo potvrzení lékaře.

 • Po přijetí žádosti, vydá škola do 14 dnů "Rozhodnutí odkladu" nebo o "Přerušení řízení" a to vám bude zasláno elektronicky na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při přihlášení k zápisu.

Tiskopisy jsou uloženy na webu: https://www.zsmiroslav.cz/bakalari/zapis-do-1-rocniku/

Musíme být trpěliví, čekat jak se bude dále situace vyvíjet a věřit, že 1. září slavnostně zahájíme nový školní rok.

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka ZŠ Miroslav

Tel.: 736 760 113

E-mail: kadlecovaj@zsmiroslav.cz


Vzhledem k uzavření Mateřské školy Sluníčko,
prozatím pozastavuji PLATBU-ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.
Školné bude sníženo o dny, po které bude MŠ uzavřena. 


Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci šíření nákazy Covid-19
Rada města Miroslav rozhodla o uzavření MŠ Sluníčko.
od pátku 13.3.2020 od 16.00 hodin až do odvolání.

O dalším vývoji situace Vás budu informovat na webových stránkách školy a facebooku MŠ 

V případě potřeby prosím pište na email : msslunicko@mesto-miroslav.cz nebo volejte 704 330 903


Vážím si Vaší spolupráce a děkuji za pochopení
Simona Šupková


Vzhledem k situaci, která nyní nastala a došlo k uzavření mš  má někdo zájem o OČR-ošetřovné, může si vyzvednout formulář ve školce dnes od 8.00 hod do 13.00hod. Jiné dny pouze po předchozí domluvě. Preferovaná komunikace s mateřskou školou bude především písemnou formou. V případě jakékoliv potřeby psát na email mš: msslunicko@mesto-miroslav.cz
Děkuji za pochopení


Vážení rodiče,

po dnešním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace výskytu onemocnění COVID-19 došlo k nařízení uzavřít provoz na všech základních, středních škol, odborných učilišť a univerzit.
Na mateřské školy se opatření nevztahuje. V případě jakýkoliv změn Vás budeme ihned informovat.
                                                                                        Děkuji Šupková


Vážení rodiče, vzhledem k zdravotní situaci v ČR a okolních zemích - prosíme rodiče, kteří se vrací z dovolené z postižených oblastí, aby zvážili návrat dětí do MŠ.
Velmi důrazně žádame rodiče, aby veškeré respirační onemocnění (rýma, kašel, teplota) léčili doma a nevodili děti do MŠ. 

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: 

 
Kontakty na Krajské hygienické stanice: 


od 1.4.2020 je možné platit úplatu na předškolní vzdělávání ( školkové) každý měsíc, pouze bezhotovostní platbou. Měsíční výše úplaty je 300 Kč, uhradit vždy do 25.dne předchozího kalendářního měsíce. ( př. na duben - uhradit do 25.března.)
Variabilní symbol zůstává stejný.
Čtvrtletní bezhotovostní platby nebo platba v hotovosti, které byly doposud nastaveny platí dále. Platba za předškolní vzdělávání za měsíc duben - červen 2020 prosím uhradit nejpozději do 20.4.2020. Výše úplaty činí 900Kč.


Během měsíce února nás opět navštívili babičky a dědeček, aby přečetli dětem pohádku před spaním. Po přečtení pohádek si děti chtěly s babičkou a dědečkem povídat, prohlížely si obrázky a ptaly se, kdy opět přijdou. Čtení pohádek se seniory spojuje dvě generace. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace, posiluje mezigenerační rozdíly a posiluje předávání hodnot. Díky této vzájemné spolupráci se v dětech podporuje kladný vztah ke starší generaci, ale i ke knihám. Předčítáním podporujeme tradiční rituál předčítání v rodinách a zároveň zvyšujeme rozvoj čtenářské a jazykové pregramotnosti. Doufáme, že pro seniory je to smysluplná aktivita a pocit užitečnosti. Všem seniorům, kteří nás navštívili moc děkujeme a budeme se těšit na další společnou spolupráci.


Z důvodu vysoké nemocnosti dětí naší Mateřské školy Sluníčko 

bude ve čtvrtek 20.2. 2020 pouze dopolední provoz a v pátek 21.2.2020 bude MŠ zcela uzavřena.

Běžný provoz od pondělí 24.2.2020.

Se zřizovatelem projednáno.Dnes se ve školce objevil případ onemocnění spálou.
Nejčastěji onemocní děti mezi 2. a 12. rokem, a to zejména během chladnějším měsíců roku. Přenáší se kapénkami, zejména prostřednictvím horních cest dýchacích.

Vzhledem k situaci ve školce věnujte prosím zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí.

Děkujeme.


Zveme všechny rodiče předškolních dětí na informativní schůzku s paní uč. Benešovou ze ZŠ.
Schůzka se uskuteční 10.2.2020 v 16.00 hodin ve třídě Soviček. 
Rodiče se dozví potřebné informace k zápisu do ZŠ, o školní zralosti dětí, odklad školní docházky...


Prosíme rodiče, aby se dostavili bez dětí. 


Fotosoutěž


Prosíme rodiče o uhrazení úplaty za předškolní vzdělávání do 20.1.2020. 
za období leden až březen 900,-Kč. 

Možné úplatu platit bezhotovostní platbou na účet 

(číslo účtu: 181830096/0300) - var.symbol si vyzvedněte v MŠ nebo v hotovosti.

Od 1. 1. 2020 bude možné platit úplatu za školné i bezhotovostně-platbou na účet.
číslo účtu: 181830096/0300
Kdo ze zákonných zástupců bude mít o tuto možnost zájem, ať si vyzvedne variabilní symbol.

 

Platby budou probíhat jako vždy: do 20.1.2020 za období leden až březen 900,-Kč. 
Stále je zde možnost hotovostní platby.Oznámení pro rodiče
PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
po předchozím projednání se zřizovatelem podle §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem bude ve dnech
23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
přerušen provoz MŠ.Provoz zahájíme v pondělí 6. 1. 2020


ROK S KRTKEM

Určitě jste si všimli, nebo aslepoň prostřednictvím dětí dozvěděli, že máme v naší školce nové kamarády. Jsou to krtečci, Fousek a Kryštůfek, rozdělení do každé třídy :) Budou tu s námi celý rok a každé dítě bude mít příležitost si jej vzít domů. Každý krteček má svůj deník, do kterého budou rodiče psát za krtečka krátký příběh o tom, co krtek zažil a viděl. Pokud můžete, budeme rádi za vytisknutý obrázek ( kdo nemá možnost tisku, stačí donést usb s fotkami nebo poslat na email MŠ a my fotky rádi vytiskneme ). Moc se těšíme na zážitky dětí s krtečkem, je radost vidět jejich nadšení a věříme, že i rodiče si to užijí


Aktuální informace


Ve čtvrtek 31.10.2019 dopoledne
pořádá MŠ Sluníčko
STRAŠIDELNÝ BÁL

Program: Promenáda masek

                          Diskotéka

                          Soutěže

Děti mohou přijít v kostýmech.


Dne 23.10.2019
Předškoláci (3. ročník)
pojedou díky podpoře projektu Map II
do dílen-odborných pracovišť střední odborné školy
v Mor. Krumlově-Polánce. Děti se seznámí s jednotlivými řemesly. Nakonec si v truhlářské dílně s pomoci učňů zkusí vyrobit jednoduchý výrobek.
Dejte dětem do batůžku pití.


Mateřská škola Sluníčko zve všechny rodiče a dětina

DÝŇOBRANÍ


Kdy: 1.10.2019 od 15.30 hodin
Kde: zahrada MŠ Sluníčko


* Vyřezávání a zdobení dýňových strašidel
*  Živá hudba
* Opékání špekáčků
* Soutěže
* Zhodnocení dýňových strašidel.
Dýně a pomůcky na vyřezávání a zdobení s sebou.


Kolektiv Mateřské školy Sluníčko Vás zve
na informativní schůzku pro zák. zástupce,
která proběhne v úterý 10. 9. od 16.00 hod ve třídě Soviček.
Prosíme zák. zástupce, aby na schůzku přišli bez dětí.
Děkujeme.


Úplata za předškolní vzdělávání 

( za září, říjen, listopad, prosinec )

celkově 1 200 kč.


Začátek školního roku 2019/2020 je v pondělí 2.září 2019. Těšíme se na Vás :-)


                     Nové informace ohledně stravování 

                                 z kanceláře ŠJ Kostelní 2


Přerušení provozu MŠ v době od 1.7.2019 - 26.7.2019.


Ve čtvrtek 20.června se naše školka vydala na školní výlet do Jevišovic. Po příjezdu do Jevišovic jsme se posilnili řízky a vydali jsme se ke starému zámku, kde měla agentura Pěnkavův dvůr pro nás připravené naučné dopoledne s pohádkou. Po shlédnutí pohádky o Princi Bajajovi, která se nám všem moc líbila, jsme si vyzkoušeli mletí obilí, jak se předla vlna z ovcí, postavěli zámek z kostek. Shlédli jsme, jakou rytířskou výstroj potřeboval rytíř v boji. Domů na památku jsme si každý odvezl malou rolničku pro štěstí. Výlet se nám velice líbil a už se těšíme na další společná dobrodružství.


Ve středu 19.6. se v naší školce konalo rozloučení s předškoláky. Po úvodním zahájení zastupující paní ředitelkou začlo vystoupení dětí na koloběžkách a poté následovalo pasování školáků a zábava v podobě plnění úkolů s písničkami zajištěna agenturou Koráb. V průběhu programu byla nabízena točená limonáda, meloun a sladké moučníky, za které rodičům velmi děkujeme. Velice děkujeme autobusové společnosti Karen za poskytnutí limonády, dětem malinovka velmi chutnala. Také moc děkujeme všem, kteří se přišli na děti podívat a tímto způsobem se s nimi rozloučit. Budeme se těšit na další sektání a všem přejeme pěkné prázdniny.Ve čtvrtek 20.6.2019 jede naše školka na školní výlet do Jevišovic. Děti, ať normálně přijdou do školky, kde se nasvačíme a pak odjíždíme na výlet.
Čeká nás dopoledne s ukázkou tradičních řemesel a rytířských soubojů, pohádka Princ Bajaja a mnoho jiných zážitků. Děti budou obědvat na místě.

Návrat kolem 14.30 hodin.

Dejte dětem do batůžku pití!


Rozloučení se školkou a takzvané šerpování, chcete-li pasování na školáka, bylo až doposud spojeno se smutkem, loučením a odchodem. Každý odchod je těžký, krok do neznáma. Brečí kuchařky, pláčou učitelky a maminky :-)
Co kdybychom na to pasování šli jednou zvesela a strávíme s našimi předškoláky prima odpoledne. Přijďte zítra 19.6.2019 na zahradu mateřské školy a společně popřejeme budoucím školákům vše nej...

Budeme se na Vás těšit zítra od 15.30 hodin.

Předškoláci, ať si přinesou aktovky!


Jako každý rok se naše školka vypravila na společný výlet rodičů a dětí. Cíl letošního výletu měli za úkol vymyslet rodiče. Letos jsme se vypravlili na Pirátskou výpravu po Baťově kanálu. Po příjezdu autobusem do přístaviště Vnorovy jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupinka plula lodí a druhá se vydala na cestu za pirátským dobrodružstvím. Po příjezdu do přístavu jsme se posilnily svačinou a načerpaly síly na plnění úkolů, které nás čekali. Opět jsme se na chvíli rozdělili na dvě skupiny a postupně procházeli lesem a plnily úkoly, které jsme splnily na jedničku. Po splnění všech úkolů si děti nazdobily pirátské šátky, které si odvezli domů, jako suvenýr. Na konci pirátského dne nás čekal zasloužený pirátský poklad v podobě sladké odměny a kamínku na památku. Po chvilce oddechu jsme museli myslet na návrat. Výlet se opravdu povedl podle vyprávění dětí a jejich spokojeného výrazu.


Ve středu 19.června v 15:30 hod. zveme všechny rodiče na "ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY"
Program: 

- vystoupení našich dětí 

- divadélko Koráb s pasováním         budoucích školáků

- zahradní piknik

Budoucí školáci si přinesou školní aktovky.


Akce školy v měsíci červnu:


19.6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

od 15.30 hod na zahradě školky


20.6. VÝLET DO JEVIŠOVIC

představení Princ Bajaja, ukázka tradičních řemesel..    
    


Prvního června slaví všechny děti svůj svátek. Jelikož bylo 1. června v sobotu, dostali děti z naší školky dárek od SVČ Miroslav už o den dříve. A o jaký dárek šlo? Byli jsme pozvání na dopoledne plné soutěží a zábavy. Za splění všech úkolů na stanovištích čekalo pro děti překvapení v podobě sladké odměny.  Děkujeme Středisku volného času za pozvaní a budeme se těšit na další společné setkání.


Dnes 21.5 si děti z 2. a 3. ročníku vyzkoušely v zámeckém parku běh při příležitosti Světového dne orientačního běhu pořádaný Mc Medvídek a SVČ. Děti byly nadšené. Moc děkujeme za pozvání a diplomy pro děti.

Budeme se těšit na další příjemné shledání


Dne 21.5 si děti z 2. a 3. ročníku vyzkoušely v zámeckém parku běh při příležitosti Světového dne orientačního běhu pořádaný Mc Medvídek a SVČ. Děti byly nadšené. Moc děkujeme za pozvání a diplomy pro děti. Budeme se těšit na další příjemné shledání


V pondělí 13.5 proběhne ve školce FOCENÍ.


Dnes se v naší školce začali dít podivné věci. Po naší školce si vznešeně vykračovaly čarodějnice, ježibaby a čarodějové. Konal se totiž sraz čarodějnic, čarodějů a ježibab. Hojnost byla vydatna. Školičkou se nesly vůně lektvarů a mumlání zaklínadel. Dopoledne plné tance a veselí jsme si užili:-)
Snad se k nám čarodějnice a čarodějové za rok opět vrátí.

Už teď se na ně moc těšíme.


PŘEJEME KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY


Dne 9.4.2019 třída Ježečků navštívila seniory v DPS, kde nás čekalo další společné tvoření s velikonoční tématikou. Děti si společně s babičkami a dědečky vyrobili velikonoční kuřátaka a velikonoční vajíčka. Společně vytvořené ozdoby udělaly všem radost a nyní se už budeme společně těšit na Velikonoce :-).

Těšíme se na další společnou spolupráci.

více foto ve fotogalerii


V úterý 16.4.2019 od 15.30 hodin

    zveme všechny rodiče a děti na Velikonoční dílničky.Tento týden nás čeká ve školce "DUHOVÝ TÝDEN" , prosíme tedy rodiče, aby děti přišly v libovolném oděvu barevně sladěné

                                     PONDĚLÍ: ŽLUTÁ
                                     ÚTERÝ: ČERVENÁ
                                     STŘEDA: ZELENÁ
                                    ČTVRTEK: MODRÁ
                                      PÁTEK: BAREVNÝV úterý 5.3.2019 si s dětmi uspořádáme "Maškarní karneval" v dopoledních hodinách.
Prosíme připravte dětem jednoduché masky nebo převlek.


Ve středu 13.2.2019 jsme navštívili Miroslavský zámek, kde nás čekalo tvořivé dopoledne. Děti si vyrobili krásné valentýnské srdíčka, srdíčkové věnce a srdíčkovou čelenku. Děti si výrobky odnesly domů, aby je mohly dát svým nejbližším. Dále jsme shlédli výstavu ručních prací. Dětem se nejvíce líbili trpaslíci, skřítci a děvčatům korálky. Shlédnutí krátké pohádky bylo příjemným zakončením celého dopoledne.

Celému kolektivu zámku děkujeme na přijetí a nyní už se těšíme na další spolupráci.


od 11.2 - 15.2.2019

Jarní prázdniny

provoz omezen na jednu třídu. Třídy budou spojeny. Děti z II.třídy - Sovičky budou chodit přes spodní vchod - Ježečky.

Ve čtvrtek 7.2.2019 v 16.hodin se uskuteční schůzka rodičů předškolních dětí s učitelkami ze Základní školy Miroslav.

Rodiče se dozví potřebné informace k zápisu.


Dne 29.1.2019 předškoláci navštívili Základní školu v Miroslavi. Děti si zde prohlédly prostory školy a seznámily se s průběhem výuky prvních tříd a zároveň poznaly, že i učení může být zábavné. O tom je přesvědčili jejich kamarádi, kteří se pochlubili, co vše se ve škole již naučili. Ukázali jim pracovní sešity, učebnice a pomůcky, které při výuce používají.
Děkujeme p. učitelkám za vřelé přijetí a těšíme se na další příjemné setkání.


Z technických důvodů divadélka Netratrdlo se pohádka přesouvá až na konec února 2019. Děkujeme za pochopení


Naše školka navštívila výstavu hraček na Miroslavském zámku. Děti viděly, s jakými hračkami si hrály jejich rodiče a prarodiče, jaký je rozdíl oproti dnešním hračkám. Děti viděly stará autíčka, panenky, nádobíčko, stavebnice a mnoho jiných hraček. Dětem se nejvíce líbil vláček a houpací koník. Na závěr shlédly krátké video o hračkách, které bylo třešničkou na dortu celé výstavy. Dětem se výstava moc líbila. Děkujeme p. Počarovské, že nás provedla celou výstavou a p. Polínkové za krásné fotografie. Budeme se těšit na další návštěvu.


Dne 11. ledna nás v naší školičce navštívili senioři. Byli pro nás nachystané mozkohrátky od Mindball - Evy Fruhwirtové. Čekala nás řada úkolů, při kterých jsme museli zapojit mozečky, být trpělivý a dokázat se soustředit. Společnými silami jsme rešení všech úkolů zvládli na jedničku. Užili jsme si  krásně strávené dopoledne. Těšíme se na další naše setkání.


                           Děkujeme klubu seniorů za krásné dárky - Nejkrásnější pohádky a andělíčka


              

Dne 8.1.2019 jsme se vypravili do městské knihovny v Miroslavi, kde náš vřele přivítala paní knihovnice M.Hrbová. Paní Hrbová nás seznámila s pohádkou "O myšáčkovi Edovi, který nechtěl chodit do školky", z které si děti vzaly ponaučení. Pohádka byla doplněna vhodnými otázkami, na které děti odpovídaly- proč chodíme školky, jaké máme kamarády, jak se ve školce chováme a zároveň úzce souvisely s pohádkou. Pohádka se dětem velice líbila. Paní knihovnice měla pro děti připravené vymalovánky myšáčka Edy, které si děti s nadšením vymalovaly. Děti si prohlížely ilustruce knihy O myšáčkovi Edovi a knihy, které si sami vybraly. Paní knihovnici mnohokrát děkujeme za vřelé přívítaní a už nyní se velice těšíme na další návštěvu.
Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2019 přejeme všem dětem, rodičům a přátelům mateřské školy.
kolekliv MŠ Sluníčko


Zítra 3.1.2019 se na Vás všechny opět těšíme !


V úterý 18. 12. 2018 v 15. 30 hodin zveme rodiče a děti na 

„Vánoční dílničky"


Program:

- společné posezení u vánočního vystoupení dětí

- výroba vánočních dekorací

- občerstvení


Dne 21.11.2018 třída Soviček navštivila seniory v DPS, kde nás  čekalo společné tvoření. Děti si společně s babičkami a dědečky nazdobili vánoční baňky. Práce šla všem od ruky a společně vytvořili krásné ozdoby, které udělali všem radost. Moc se těšíme na všechno kolem Vánoc, a tak prožíváme adventní čas o trošku dříve, než je v kalendáři.

Těšíme se na další společné tvoření.


1.12.2018

budeme vystupovat na Rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Miroslavi.

Sraz účinkujících dětí u pódia 17.20 hodin Dne 8.11. jsme návštívili místní knihovnu v Miroslavi. Byli jsme seznámeni s dětskými knihami. Od paní knihovnice jsme dostali omalovánky, které jsme si vybarvili.

Děkujeme p.knihovnici za vřelé a milé přijetí.


Gratulujeme našim malým malířům Emě S., Adélce V. a Honzíkovi K. za umístění ve výtvarní soutěži Malého festivalu loutek za rok 2018.

Emička krásné 3. místo


  Dne 31.10.2018 se naše MŠ proměnila ve strašidelný bál plný kostlivců, vil, dýňí, čarodějnic a čarodějníků. Dopoledne plné zábavy, tancování, soutěží a promenády masek jsme si užili.
Děkujeme rodičům Chudobovým za lahodné čarodějnické kohliby s nutelou a ostatním rodičům, kteří donesli dětem perníčky a jiné dobrůtky. Děti si pochutnaly!                                             31. 10. 2018 

                                         Strašidelný bál

                                      Čeká nás promenáda masek, souteže a společné tancování.

                                                                   Děti, ať přijdou v maskách.


                                      29. 10 - 30. 10. 2018

                                   podzimní prázdniny


                          Vánoční focení dětí se uskuteční

                                                31.října

                                       od 9.00 hodin

                                                   děti, kteří se budou fotit se sourozencem od 10.00 hodin

                              ZMĚNA TERMÍNU: 2. 11 . 2018Podzim s kovboji

V úterý dne 9.10.2018 zveme všechny rodiče a děti naší školky na podzimni setkání, které se uskuteční v kovbojském duchu od 15:15 hodin.
Společně s dětmi objevíte zapomenuté westernové město, vyzkoušíte si kovbojské dovednosti a na závěr si společne zatancujeme kovbojský tanec v saloonu.

Co sebou: pití, párky na opékání, opékací vidlici, polínko, kovbojské oblečení, nůž a dobrou náladu

V případě nepříznivého počasí bude akce posunuta na jiný termín.

Na všechny se moc těšíme 🙂

Kolektiv MŠ Sluníčko


Mateřská škola Sluníčko, Miroslav, Malinovského 6, okres Znojmo, příspěvková organizace a Sdružení miroslavských seniorů pořádají První ročník projektu zaměřeného na vzdělávání různými neformálními metodami, které podporují mezigenerační spolupráci, rozvoj, schopnosti a komunikaci mezi seniory a dětmi.,,Domov, kde se žije" Stačí když jste mladí duchem

PLÁNOVANÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ŘÍJEN - oslava dne seniorů ve Slávii,
vystoupení dětí z MŠ Sluníčko od 15:00 hodin
LISTOPAD - Vánoční tvořivé dílničky
v Domě pro seniory v 9:30 - 10:30 hodin
PROSINEC - oslava Mikuláše ve Slávii,
vystoupení dětí z MŠ Sluníčko od 15:00 hodin
LEDEN - Hravé dopoledne v MŠ Sluníčko
ÚNOR - čtení oblíbených pohádek a příběhů seniorů,
každé pondělí a středu
DUBEN - Velikonoční tvořivé dílničky
v Domě pro seniory v 9:30-10:30 hodin
ČERVEN - oslava Dne dětí v Domě pro seniory

Patříte mezi seniory? Máte zájem přijít?
Oto Schlesinger telefon: 731177344


Přes víkend na naší školní zahradě vyrostlo jedinečné ,,Broukoviště", které umožní dětem přiblížit život brouků, uvědomit si jejich důležitý význam v přírodě a budovat úctu i k nejmenším formám života.

Broukoviště mohlo vzniknout jen díky nadšení několika lidí pro tento projekt a všem patří velké poděkování.

Pan Raboň zajistil vhodné dřevo
Tomáš Růsek zajistil bagr a výkopové práce - TC garage s.r.o
Jiří Mach, Radomil Kisela, Lubomír Kisela a Vítězslav Kytner dodali silné ruce
Pan Roman Volf domluvil s panem Raboněm dřevo